INTEGRITAS

  1. Hak dan kewajiban pegawai
  2. Penghargaan kepada pegawai
  3. Sanksi kepada pegawai
  4. Larang menerima sesuatu selain gaji pokok
  5. Peraturan internal puskesmas